<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Žemaičių vyskupystės muziejaus
skaitmeninio vaizdo archyvas 

 
Alma Būdvytienė, Muziejaus Informacijos skyriaus vadovė

 

 
Muziejaus darbuotojai, naudodami turimą fototechniką, fiksuoja visus svarbesnius muziejaus įvykius, Varnių miesto renginius, eksponatų ir depozitų būklę. Fotografijos ir negatyvai kaupiami, informacija perkeliama į skaitmeninio vaizdo archyvą. Daug negatyvų gauta iš fotografo ir muziejaus rėmėjo Alfonso Beresnevičiaus.
Į Skaitmeninį vaizdo archyvą įtraukta 2500 negatyvų, parengtos 9 kompaktinės plokštelės. Į kompaktinę plokštelę įrašyti Žemaičių muziejuje „Alka“ rastų stiklinių fotografo Kazimiero Bogumilos negatyvų vaizdai. Žemaičių vyskupystės muziejus, remdamasis šiais negatyvais, 2002 m. surengė parodą „Dingę Varniai“, o 2004 m. planuoja išleisti albumą „Varniai ikonografijoje“.