<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Dr. Jono Šliūpo memorialinė sodyba

 

 

 
Adresas
Vytauto g. 23 a., LT-5720 Palanga.
Tel. (8-460) 54559.
 
Lankytojai priimami:
Birželio 1 d. - rugpjūčio 31 d.:
Kasdien 12.00-19.00 val.
Rugsėjo 1 d. - gegužės 31 d.:
Antradieniais-sekmadieniais 11.00-17.00 val.
Bilieto kaina - 2 Lt
 
Ekspozicijos
  • Lietuvos nacionalinio atgimimo veikėjo, aušrininko dr. Jono Šliūpo (1861-1944) gyvenimu ir veikla;
  • Palangos miesto istorijos fragmentai.
Dr. Jonas Šliūpas. Nuotrauka iš ŽKD IKC archyvoDr. Jonas Šliūpas (svarbiausios žinios)
J. Šliūpas gimė 1861 m. Rakandžiuose Šiaulių raj., mirė 1944 m. Berlyne.
Tai gydytojas, aušrininkas, visuomenės veikėjas.
1880-1882 m. studijavo filologiją ir teisę Maskvos universitete, 1882 m. - gamtos mokslus Peterburgo universitete.
1883 m. prisidėjo prie „Aušros“ žurnalo įkūrimo, kurį laiką jį redagavo.
1884-1919 m. gyveno JAV.
1889-1891 m. Merilendo universitete studijavo mediciną. Medicinos daktaras nuo 1901 m. Gydytojo praktika vertėsi iki 1917 m.
JAV redagavo kai kuriuos lietuviškus laikraščius ir žurnalus.
Dalyvavo kuriant daugelį draugijų  ir jų darbe: Apšvietos ir mokslo draugija (1883 m., Tilžėje), JAV-Lietuvos mylėtojų draugija (1885 m.), Susivienijimas lietuvių Amerikoje (1900 m.), Lietuvių mokslo draugystė (1889 m.), Lietuvių laisvamanių susivienijimas Amerikoje (1900 m.), Lietuvių laisvamanių sąjunga (1910 m.), Lietuvių laisvamanių federacija (1918 m.).
Aktyviai dalyvavo „Aušros“ draugijos veikloje, kurį laiką buvo jos iždininkas.
1914-1919 m. vienas žymiausių „Sandaros“ politinės organizacijos veikėjų.
1919-1920 m. Lietuvos atstovas Latvijoje ir Estijoje.
1921 m. Lietuvos banko direktorius, įvairių akcinių bendrovių steigėjas ir dalininkas..
1921-1923 m. Biržų, Šiaulių gimnazijų mokytojas.
Vienas Laisvamanių etinės kultūros draugijos (įkurtos 1924 m.) organizatorių ir veikėjų.
Prisidėjo prie laikraščių „Šiaulių naujienos“ (1923-1928), „Laisvoji mintis“ (1933-1941) leidimo.
1923-1930 m. Kauno universitete dėstė medicinos istoriją.
J. Šliūpas - medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaras.
1939-1940 ir 1941 m. Palangos burmistras.
1944 m. pasitraukė į Austriją.
 
Parengta pagal Lietuvos nacionalinio muziejaus internetinę svetainę http://www.lnm.lt