<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Varnių katedros biblioteka

 

Parengta pagal Antano Ivinskio publikaciją „Kelios naujienos iš Varnių katedros lobyno“,  išspausdintos „Žemaičių praeityje“ (V., 1996. T. 4. P. 223-230)

 

Daugelis Žemaičių krašto tyrinėtojų domisi Varnių Šv. Petro ir Povilo katedros archyvu. Senasis archyvas žuvo per 1817 m. Gaisrą. Vėliau sukaupti dokumentai kartu su vyskupu M. Valančiumi nukeliavo į Kauną, dar kiti yra Vilniaus archyvuose.
1993 m. rudenį Antanas Ivinskis ir Pranas B. Vasiliauskas pradėjo tvarkyti katedros archyvą. Rasta mišiolų, brevijorių, dokumentų iš Šv. Aleksandro (Vytauto) bažnyčios, keletas literatūros istorijos tomų lenkų kalba ir kitų knygų (žiūrėkite žemiau pateikiamą sąrašą).
Unikaliausias radinys - Vilniaus universiteto spaustuvėje 1730 m išspausdintas mišiolas. Titulinio lapo apačioje įrašyta: „Ecclesia Cathedralis Vornensis“, o viršelio vidinėje pusėje - „Almo Eccl. Cath, Samogie“. Ši knyga netrukus buvo restauruota. Rasta dalis mišiolo „Passio Domini Nostri iesu Christi“, sprendžiant pagal įrašą „ad Ecclesia ss Petri et Pauli in Antocolo“, atkeliavusi iš Vilniaus.
Tarp knygų rasti trys XX a. dokumentai, susiję su Varnių klebono kun. A. Juozapavičiaus veikla.
1995 m. kalėdojusiam klebonui vienas parapijietis perdavė vysk. J. A. Giedraičio verstą Naująjį testamentą (1816 m.). Ši knyga tapo vienu garbingiausiu Varnių katedros eksponatų.
 
Išsamiau apie Varnių katedros biblioteką skaitykite adresu
Antano Ivinskio nuotrauka