<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


 Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečio minėjimas Varniuose

Žemaičių vyskupystės muziejaus informacija 

 

RENGINIŲ DIENOTVARKĖ
 
Laikas ir vieta:
2004 m. birželio 18, 25 d. Žemaičių vyskupystės muziejus, Varnių katedra ir Varnių Kultūros centras, Varniai, Telšių raj.
 
Rėmėjai:
Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečio valstybinė komisija; Vilniaus miesto savivaldybė; Telšių apskrities viršininko administracija.
Rengėjas
Žemaičių vyskupystės muziejus
S.Daukanto 6, Varniai, Tel./faks. 370 444 47455, ai@varniai-musem.lt ; www.varniai-museum.lt
 
Birželio 18 d.
Žemaičių vyskupystės muziejuje
 
15.00 Parodos „Draudžiamoji spauda“ (iš Muziejaus retųjų spaudinių rinkinio) atidarymas
15.30 Akad. prof. Zigmo Zinkevičiaus paskaita „Apie lietuviškos spaudos draudimą“;
16.00 Muziejaus multimedia projekto „Varnių kultūros paveldas“ pristatymas;
16.30 Kulių folkloro ansamblio „Vaisgamta“ pasirodymas;
 
Varnių kultūros centre
18.00 Pasvalio krašto muziejaus teatro spektaklis „Kilkime ir aukime“ (skirtas Varniuose dirbusiems dvasininkams ir rašytojams A. Vienažindžiui ir J. Lindei-Dobilui) režisierius
G. Kutkauskas.
 
Birželio 25 d.
Žemaičių vyskupystės muziejuje
15.00 Aktorės Virginijos Kochanskytės literatūrinė kompozicija „Vincas Kudirka. Žmogaus misterija“;
16.00 Lietuviškos dainuojamosios poezijos popietė. Solistas Danielius Sadauskas atliks A. Strazdo, A. Vienažindžio, A. Baranausko giesmes ir dainas;
16.30 Kavos pertrauka
 
Šv. Petro ir Pauliaus katedroje
17.30 Lietuvių tautinio lituanistinio sąjūdžio pradininko Žemaičių vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio kapo aplankymas
18.00 Vilniaus miesto savivaldybės šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas Šv. Petro ir Pauliaus katedroje. Vad. Prof. Donatas Katkus