<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Kauno apskrities Pedagoginio muziejaus programa lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui

Parengta pagal Kauno apskrities Pedagoginio muziejaus programą, 
skirtą lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui

 

1. 8 laidų ciklas per Kauno miesto televiziją „Keturi draudimo dešimtmečiai“
a) „Pirmosios knygos rusiškomis raidėmis“,
b) „Pirmosios kontrafakcinės knygos“,
c) „Mažosios Lietuvos kultūrininkų misija spaudos draudimo laikotarpiu“,
d) „Pirmieji lietuvių laikraščiai“ - „Aušra“, „Varpas“,
f) „Lietuvos inteligentų kova dėl spaudos atgavimo (V. Landsbergis - Žemkalnis, kun. Ambraziejus, P. Višinskis, P. Vileišis)“,
g) „Spaudos atgavimo iškilmės Vilniuje“,
h) „Spaudos atgavimo akcijos reikšmė Lietuvai“,
i) Spaudos draudimo laikmečj) io pamokos šiandienai“.
Už laidų organizavimą atsakingas muziejaus direktorius J. Bielskis ir knygyno savininkas V. Staniulis.
Laidos rengiamos nuo 2003 m. rugsėjo 12 d.
2. Rusišku šriftu („graždanka“) išspausdintų knygų paroda. 2004 m. sausio mėn. Parodą rengia muziejaus vyr. rinkinių saugotojas E. Kazlauskas, muziejininkė I. Tkačiukienė, dailininkė V. Paliokienė.
3. Kontrafakcinių (klaidinančių metrikų) knygų paroda. 2004 m. vasario mėn. Parodą rengia muziejaus vyr. rinkinių saugotojas E. Kazlauskas, muziejininkė I. Tkačiukienė, dailininkė V. Paliokienė.
2-3 punktuose paminėtų parodų katalogus numatoma išleisti 2004 m. balandžio mėn.
4. Ekspedicija „Knygnešių ir daraktorių takais“. 2003 m. kovo 4 d. Organizuojama kartu su Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriumi bei Kauno apskrities socialinių reikalų, kultūros ir švietimo departamentu.
5. Kilnojama paroda „Keturi draudimo dešimtmečiai“ mokyklose. 2004 m. sausio mėn. Parodą rengia muziejaus direktorius J. Bielskis ir dailininkė V. Paliokienė.
6. Parengti publikacijų spaudai lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo atgavimo temomis. 2003-2004. Atsakingas muziejaus direktorius J. Bielskis.