<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Knygnešių atminimo įamžinimas Raseinių 
rajone ir Raseinių krašto muziejaus 
veikla puoselėjant knygnešių atminimą

Tekstą parengė Raseinių krašto muziejininkė Lina Vapsevičienė

 

Netoli Žaiginio, Šunkepių kaime, Juozo Karabino sodyboje 1995 m. pastatytas, kovo 15 dieną pašventintas kryžius knygnešiui Juozui Karabinui atminti. Kryžių iš ąžuolo išdrožė tautodailininkas Ričardas Ramanauskas. Knygnešių dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Žaiginio parapijos bažnyčioje. Žaiginio pagrindinėje mokykloje veikė draudžiamojo laikotarpio spaudos paroda Juozui Karabinui ir jo artimiesiems atminti. Minėjime dalyvavo knygnešio anūkės Aldona ir Bronė Karabinaitės. Jos pasakojo, kad senelio namuose visada būdavo daug knygų. Netoli mokyklos, gyvenantis bibliofilas Kazys Grikša noriai bendrauja su mokytojais ir mokiniais, ruošia senos spaudos parodas ir jų aptarimus.
Rajono kapinėse esančius knygnešių kapus (kaip ir savanorių bei partizanų) prižiūri artimesnių mokyklų moksleiviai.
Knygnešių atminimas įamžintas šiose knygose: Alfonsas Vaišvilos „Šiluvos apšvieta 1592-1992“. Vilnius 1999 m., p. 46-51, 78 ; „Viduklė“ (sudarytojas A. Pocius). Kaunas, 2002 m., p. 168 - 179
Muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje rodomi knygnešių J. Matuzo, Pr. Paprecko, J. Sakalausko, K. Roseno asmeniniai daiktai ir lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio spaudiniai.
Kasmet, minint Knygnešio dieną, muziejininkai pradinių klasių mokiniams rengia mokomąsias programas. Jų metu vaikai išsamiau susipažįsta su knygnešių veikla Raseinių krašte. Ekspozicijos salėje mokiniai, susėdę ant muziejinio tako, degant žibalinėms lempoms, klausosi pasakojimų, atsakinėja į klausimus, skaito spaudos draudimo metų leidinius, „graždanka“ parašytas maldas, ieško dabar nevartojamų žodžių. Po to vaikai žaidžia žaidimą „Knygnešiai ir žandarai“. Etnografijos ekspozicijoje, paruoštose slėptuvėse „knygnešiai“ slepia spaudinius, o „žandarai“ jų ieško. Žaidimas vaikams palieka didelį įspūdį, suteikia daug džiaugsmo.
Gegužės pradžioje muziejuje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Tam įvykiui pažymėti muziejuje vyksta pamokos. Supažindinant moksleivius su spaudos atgavimo istorija jiems ugdoma meilė lietuvių kalbai, pasididžiavimo jausmas ją išsaugojusiais protėviais. Vartant XIX a.pab.- XX a.pr. leistas knygeles, skatinamas susidomėjimas praeitimi, stiprinami jų vaizdiniai apie to laikotarpio įvykius. Pasakojant apie Raseinių krašto spaustuves, pirmą legalų lietuvių laikraštį priartinamos žinios prie savo krašto, o tai leidžia įvykius geriau įsiminti. Praktinis darbas darant knygą leidžia suvokti įdėto darbo vertę, o tuo pačiu skiepija meilę knygai, keičia požiūrį į ją.
 
Artėjančiam lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui muziejininkai planuoja atnaujinti edukacinę veiklą šia tema ir eksponuoti draudžiamojo laikotarpio spaudinių parodą.