<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Rašytinė medžiaga ir eksponatai, susiję su lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, Rokiškio krašto muziejuje

Parengė Rokiškio krašto muziejaus muziejininkas Egidijus Aleliūnas 

 

Rokiškio krašto muziejaus moksliniame archyve yra saugomos šios bylos arba medžiaga bylose, kurios susijusios su lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu:
Nr. 21(1) "Įžymūs rajonožmonės ir jų atminimo įamžinimas" Inv. Nr. 57;
Nr. 21(2) "Įžymūs rajonožmonės ir jų atminimo įamžinimas" Inv. Nr.58;
Nr. 119 "Įžymūs rajono žmonės ir jų atminimo įamžinimas" Inv. Nr. 175;
Nr. 120 "lžymių žmonių ir jubiliatų sąrašai" Inv, Nr. 176;
Nr. 122 "Juozo Zaukos memorialinė medžiaga" Inv. Nr.178;
Nr.123 "Žinios apie švietėją, knygnešįJ. O. Širvydą". Inv. Nr.179;
Nr. 152 "Įžymūs žmonės (J. Katelė, A. Antinis, P. Širvys, M. ir R. Bičiūnai), Inv. Nr.218;
Nr.158 "Švietėjiška veikla Rokiškio krašte spaudos draudimo metais (1864-1940). Inv, 227.
 
Rokiškio krašto muziejujee apie kunigą, švietėją Joną Katelę yra saugomi Juozo
Babicko (g.1902m.), Amisijaus Žvirėno (g.1890 m.), Juozo Rudoko (g. 1890 m.) Uršulės
Šešelgienės (g, 1893 m.) prisiminimai.
 
Apie knygnešį ir daraktorių Daminyką Misiūną:
Dominyko ir Elžbietos Misiūnų kapo Martyniškėnų kapinėse, 1988 02 17 sudegusio Misiūnų namo liekanų, Misiūnų namo, kuriame spaudos draudimo metais veikė nelegali Martyniškėnų mokykla, nuotraukos 9iš viso 3 egz.)
Apie knygnešį K.Narkevičių yra saugomi prisiminimai ir K. Narkevičiaus kapo Kamajų kapinėse fotografija.
 
Daugiausia medžiagos muziejuje yra saugoma apie knygnešį Juozą Otto Širvydą. Yra saugomos fotografijos apie jo veiklą JAV ir Lietuvoje. Mokslinio inventoriaus Nr. RKM-8189 - 8213; RKM -16652 -16654 ir RKM -16828. Muziejuje saugomas J. O. Širvydo archyvas ir šie ženklai:
Medalis Amerikos lietuvių dvimetinio Seimo delegatui RKM -1358.
Ženkliukas Amerikos lietuvių "Detegatas" RKM -1363.
Ženkliukas Lietuvos sūnų ir dukterų draugystė" RKM - 2205.
Ženkliukas Amerikos lietuvių akcinės bendrovės RKM - 6633.
Taip pat saugoma J. O. Širvydo naudota kėdė, jo parašytos knygos ir raštai kituose leidiniuose.
J. O. Širvydo rinkinių fonde Rokiškio krašto muziejuje saugomas 61 eksponatas, gautas iš spaudos kolekcionieriaus P. Gasiūno kolekcijų.
 
Muziejaus istorijos ekspozicijose yra eksponuojama knygnešių Juozo Balbatos ir Juozo Zaukos fotografijos, Juozo Balbatos stalinė lempa, žvakidė. Knygnešio Juozo Zaukos lagaminėlis, katarinka, stalinė lempa, spaustuvas.
Eksponuojama jų nešta draudžiama spauda: "Apšvieta", "Varpas", spaudos draudimo laikų knygos. Taip pat muziejuje saugomas lietuviškas "Tėvynės sargas", "Šviesa", kai kurios lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio knygos.