<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    

 

VIRTUALI PARODA „LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO KONTRAFAKCINIAI LEIDINIAI  ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUJE 

Parodą parengė Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojos Roma Baristaitė ir Audronė Tamulienė. Fotografas Jonas Mikuckis

 

Leščinskis J. Menuo švenč. Marijos panos. 
Tą knygelę surašė lenkiškame liežuvyje 
kunigas Prokopas… [Tilžė, O. Mauderodės sp., 
1900?]. 118 p. Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 
1862. ŠAM I-S 1636
Gondekas F. Vadovas, arba Dangiškos 
gidiklos dėl žmogaus. Surašitas ir parduotas 
trečią kartą par naują [A. Vytarto. Tilžė, 
A. Vytarto leid., O. Mauderodės sp., 1890]. 
344 p. Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 
1879. ŠAM I-S 5, I-S 2081
Balsas Balandeles arba Mažas Šaltinelis 
mylistų Dievo. II. Naujasis spaudimas su „Officium” 
su dadėjimu daugelio litanijų, maldų ir giesmių prie panelės švenč. [Tilžė, O. Mauderodės lėšos ir sp., 
1891]. 703 p. Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 
1863. ŠAM I-S 26
Balsas Balandėlės, arba Mažas Šaltinėlis 
mylistų Dievo. I. Iš naujo perveizdėtas nuo 
aukštosios dvasiškos valdžios ir su jos pavelyjimu 
iš naujo atspaustas. [Tilžė, J. Šenkės sp., 1897]. 
608 p. Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp.,
1863. ŠAM I-S 1768
Visu metu gyvenimai šventujų. D. 1-6. [Tilžė, 1892-1899]. Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 1859. D. 1 
[O. Mauderodės sp., 1892]. 239 p. D. 2 [O. Mauderodės sp., 1893?]. 271 p. D. 3 [O. Mauderodės sp., 1894?]. 
254 p. D. 4 [Iš lenkų k. vertė A. Jakštas. J. Šenkės sp., 1895?]. 169 p. D. 5 [J. Šenkės sp., 1895]. 193 p. 
D. 6 [O. Mauderodės sp., 1899]. 188 p. ŠAM I-S 489

 

Auksa altorius, arba Šaltinis dangišku skarbu.
Naujausis spaudimas pagal tikra dešimta ir šešta
suliginime pagal „Naujaji šaltini” pirmo spaudimo. 
[Tilžė, O. Mauderodės lėšos ir sp., 1891]. 992 p. 
Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 1879. ŠAM I-S 1584
Auksa altorius, arba Šaltinis dangišku skarbu. 
Tikra dešimta spaudima pagal šešta. [Tilžė, 
E. Vejerio ir L. Arnolto lėšos ir sp., 1889]. 
967 p. Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 
1879. ŠAM I-S 197
Marcinskis A. Pritajsimas vajkialu prie 
spaviednes ir komunijos šventos. Išversta 
ant lietuviško liežuvio iš knigu kunigo A. Marcinsko. 
Kan. S. Teologijos… Išspaudims naujas ant 
lietuviško liežiuvio. [Iš lenkų k. vertė J. Antanavičius 
ir M. Sederavičius. Tilžė, M. Sederavičiaus lėšos, 
O. Mauderodės sp., 1887]. 232 p. Petrapilis, 
1880. ŠAM I-S 1119/2
Račkauskis J. K. Aplankimas švenčiause 
sakramenta kuna ir krauje Jezaus Kristaus. 
Paraše kun. Jeronimas Račkauskis, inspektorius 
Varniu seminarijes. [J. Zabermano lėšos]. 
J. C. Polio sp., [1873]. 111 p. Vilnius, J. Zavadzkio 
lėšos ir sp., 1863. ŠAM I-S 2749
Bonaventūras, šv. Gyvenimas išganytojaus 
svieto viešpaties musų Jezaus Kristaus. Parašytas
pagal keturių evangelistų par šv. Prančiškų Serafiškąjį 
ir s. Bonaventurą, bažnyčios daktarą. [P. Šilinskio, 
K. Pakalniškio ir kt. vert.]. Spaudimas antras. [Tilžė, 
O. Mauderodės sp.]. 1899. 365 p. Vilnius, J. Zavadzkio
lėšos ir sp. ŠAM I-S 34
Valančius M. Giesmių knyga, arba Kantičkos 
par Motiejų Valančiauską, Žemajčių vyskupą,
ajškej parvejzėta ir naujej išspausta. [Tilžė, 
O. Mauderodės sp., 1892]. 488 p. Vilnius, 
J. Zavadzkio lėšos ir sp., 1862. ŠAM I-S 1965
Auksa altorius, arba Šaltinis dangišku 
skarbu. Naujausis spaudimas pagal tikra 
dešimta ir šešta suliginime pagal „Naujaji 
šaltini” pirmo spaudimo. [Tilžė, O. Mauderodės 
lėšos ir sp., 1891]. 992 p. Vilnius, J. Zavadzkio 
lėšos ir sp., 1879. ŠAM I-S 1584
Auksa altorius, arba Šaltinis dangišku skarbu.
Tikra dešimta spaudima pagal šešta. [Tilžė, 
E. Vejerio ir L. Arnolto lėšos ir sp., 1889]. 967 p. 
Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 1879. ŠAM I-S 197
Račkauskis J. K. Munką viešpaties Jezaus, 
arba Dievabajmingus dumojimus apej munką 
Jezaus Kristaus diel kiekvienos dienos par ištisą gavienę.
 [Tilžė, J. Zabermano lėšos, J. Reilenderio ir sūnaus sp., 1873]. 
152 p. Vilnius, J. Zavadzkio lėšos ir sp., 1862. ŠAM I-S 203

Nuotraukos iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių