<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    

 

LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO KONTRAFAKCINIAI LEIDINIAI  (iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinio)

Roma Baristaitė, Audronė Tamulienė

 

 
Kontrafakciniais (suklastotais) vadinami leidiniai, kai tyčia neteisingai nurodoma jų išleidimo data, vieta, arba autorius. Pirmoji lietuviška kontrafakcija „Kniga nobažnistes krikščioniškos” buvo išleista 1684 metais Karaliaučiuje, Roisnerio spaustuvėje, L. K. Radvilaitės lėšomis.
Lietuviškos kontrafakcinės knygos masiškai paplito spaudos draudimo laikotarpiu – 1864-1904 metais. Tuo laiku, sąmoningai nurodant netikrus knygos išleidimo duomenis, buvo stengiamasi apsaugoti nuo persekiojimų jos platintojus ir skaitytojus. Dažniausiai buvo rašomi metai iki spaudos uždraudimo - 1863 m., 1864 m. Gausu knygų, datuojamų 1879 metais. Išspausdinimo vieta dažniausiai nurodoma Vilnius, pasitaiko ir kitų vietų – Kaunas, Peterburgas.
Pirmuoju spaudos draudimo dešimtmečiu kontrafakcijas stimuliavo caro administracijos leidimas Vilniaus spaustuvininkams išparduoti iki spaudos draudimo išleistas ir cenzūros neuždraustas religines bei mokslines knygas. Viena iš tokių spaustuvių buvo J. Zavadzkio, kurioje iki 1864 metų buvo spausdinama daug lietuviškų leidinių. Prisidengiant neišplatintais leidiniais, buvo spausdinamos naujos knygos, jų metrikose nurodant ankstesnius metus ir spaustuvę. Situaciją pagerino tai, kad 1879 metais J. Zavadzkis gavo rusų valdžios leidimą išspausdinti porą lietuviškų maldaknygių lotyniškomis raidėmis. Mažosios Lietuvos spaustuvininkai pasinaudojo tuo ir gausiai išleido kontrafakcinių leidinių. Būtent Mažoji Lietuva dėl palankios geografinės padėties, senų lietuviškų knygų leidimo tradicijų tapo kontrafakcinių knygų leidybos centru. Aktyviausi lietuviškų knygų leidėjai buvo vyskupas M. Valančius, kunigai M. Sederavičius, A. Vytartas, pasaulietis S. Kušeliauskas.
Jau pirmaisiais spaudos draudimo metais leisti lietuviškas knygas komerciniais motyvais ėmėsi Mažosios Lietuvos vokiečių spaustuvininkai O. fon Mauderodė, J. Šenkė, L. Arnoldtas ir E. Vejeris. Daugiausia buvo perspausdinamos paklausą turinčios ir nemažą pelną spaustuvininkams duodančios maldaknygės, kita religinė literatūra, elementoriai.
XIX a. paskutiniame dešimtmetyje Mažojoje Lietuvoje knygų leidyba Lietuvai ėmė rūpintis specialios nacionaliniam judėjimui atstovaujančios draugijos, spaustuvės, laikraščių redakcijos, pavieniai leidėjai. Daug nusipelnė M. Jankus, kuris savo spaustuvėje Ragainėje, Tilžėje, o vėliau ir Bitėnuose išleido lietuvių autorių grožinės literatūros kūrinių. Nuo 1895 metų į leidybinį darbą įsitraukė aktyvus Mažosios Lietuvos lietuvių nacionalinio judėjimo dalyvis E. Jagomastas.
Carinė valdžia lietuviškas kontrafakcijas atpažino tik po 10 spaudos uždraudimo metų. 1880 metais balandžio 6 dieną vidaus reikalų ministras Vyriausiosios spaudos reikalų valdybos vardu Vilniaus generalgubernatoriui įsakė sustiprinti knygų prekybos priežiūrą, atkreipti dėmesį į lietuviškų leidinių kontrafakcijas, kurias galima esą pažinti iš naujumo arba klaidų, padarytų cenzūros aprobatos formulėje. Tačiau šis faktas nesustabdė lietuviškų knygų kontrafakcijos. Per visą spaudos draudimo laikotarpį buvo išspausdinta daugiau negu 800 pavadinimų kontrafakcinių knygų ir brošiūrų.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus spaudinių rinkinio sudedamoji dalis yra kontrafakciniai leidiniai iš lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio. Svetainės lankytojams pateikiame dalį šių leidinių.