<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės 
muziejus Ustronėje

 

Ustronės knygnešių muziejus

Muziejus Ustronėje. Iliustracijos iš lankstinuko Juozo Tumo-Vaižganto 
ir knygnešystės muziejus Ustronėje“.

Adresas
Ustronės vienkiemis, Krekenava, LT-6346 Panevėžio raj.
Tel.: (8-25) 432150, (8-298) 71162.

Ekspozicijos:

 • Knygnešių ekspozicija
  Ekspozicijoje pasakojama apie spaudos draudimo laikotarpį ir Garšvių knygnešių bendrovės (draugijos) veiklą.
  Eksponuojamos knygos, nuotraukos. Eksponatai   surinkti iš pavienių asmenų, bibliotekų, knygnešių artimųjų. Galerijoje – L. Juozonio nutapyti knygnešių portretai.
  Pakeliui į Ustronę stovi vietinių meistrų Nemanių.sukurti stogastulpiai knygnešiams.

Paminklinis akmuo 
K. Ūdros sodybos 
vietoje Garšvių 
kaime

Koplytstulpis knygnešiams 
prie Ustronės. 
Aut. V. Nemanis

 • J. Tumo-Vaižganto gyvenimo ir kūrybos ekspozicija
  Ekspozicijos stenduose – rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto knygos, rankraščiai, laiškų faksimilės, nuotraukos. Jos pasakoja apie J. Tumo-Vaižganto bendradarbiavimą ir draugystę su Vincu Krėve, Liudu Gira, Vincu Mykolaičiu-Putinu, Antanu Vienuoliu ir kitais iškiliais ano meto kultūros, meno žmonėmis.
  Muziejuje saugoma ir iš Naujamiesčio bažnyčios perduota rašytojo kėdė.

Garšvių knygnešių draugija
Garšvių knygnešių draugija (1885-1895) - viena iš stambiausių knygnešių draugijų Lietuvoje. Ją Garšvių kaime įkūrė knygnešiai Jurgis Bielinis ir Kazimieras Ūdra.
Draugijai priklausė: A. Ladukas, V. Kazanauskas, J. Nesteckis, J. Račiūnas, J. Sakalauskas.
Jų rūpesčiu buvo platinamos M. Valančiaus, Maironio, J. Basanavičiaus, K. Donelaičio, S. Daukanto knygos, P. Vileišio brošiūros apie ūkininkavimą.
Draugija likviduota 1895 m., po to, kai ją įskundė. 
Garšviuose jie konfiskavo 5156 egz. knygų ir brošiūrų, 4287 egz. periodinių leidinių.
J. Bieliniui tada arešto pavyko išvengti.
K. Ūdrą areštavo, 2 metus kalino vienutėje, po to 5 metams išsiuntė į tremtį.
Minėtų laikų ir knygnešių draugijos veiklos liudininkas - 1888 m. statytas svirnas Ustronės vienkiemyje. Dabar svirne veikia muziejus.Ustronės knygnešių portretų galerijoje
Spaudos draudimo laikais, svirno šeimininkui P. Vidugiriui sutikus, K. Ūdra čia buvo įrengęs knygų slėptuvę. Draudžiamą spaudą jis slėpdavo tarp rūsio lubų ir namo pirmojo aukšto ąžuolinių grindų. Platinant knygai K. Ūdrai talkindavo knygnešės Augustė Ūdraitė ir Liudvika Volikaitė.
Dabar svirno pirmame aukšte - knygnešių portretų galerija (dailininkas L. Juozonis).

Juozas Tumas-Vaižgantas ir Ustronė
1902-1905 m. šiame svirne mėgdavo lankytis ir antrame pastato aukšte ilsėtis Vadaktėliuose kunigavęs Juozas Tumas-Vaižgantas. Dabar šiose patalpose veikia nuolatinė Juozo Tumo-Vaižganto nuolatinė ekspozicija.
Į Vadaktėlius Juozą Tumą-Vaižgantą už nepaklusnumą nubloškė caro valdžia. Gyvendamas čia jis savo idėjų neatsisakė, bendradarbiavo knygnešių draugijos veikloje, rinko aukas lietuviškiems leidiniams, rūšiuodavo draudžiamą spaudą, slėpdavo knygnešių atneštus leidinius.
Ustronėje Juozas Tumas-Vaižgantas sukūrė „Aukštaičių vaizdelius“, kurie įdėti į „Pragiedrulius“.
Kasmet, gegužės 7 d., minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, muziejuje vyksta šiai datai
skirti Lietuvos knygnešio draugijos renginiai.

Kita informacija apie muziejų
Muziejus priklauso Panevėžio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
Jo veikla rūpinasi bibliotekos direktorė R. Bagdonienė ir muziejininkas A. Daukša.
Ustronės svirnas išsiskiria savo netradicine vidaus ir išorės architektūra bei apeinama medine apžvalgos galerija. Nuo 1981 m. šis pastatas yra Lietuvos kultūros paminklų sąraše.
Garšvių kaimas yra 23 km nuo Panevėžio. Lietuviškos spaudos draudimo metais kaime gyveno apie 20 šeimų.

Tinklapis parengtas pagal 2001 m. Valstybinio turizmo departamento, Lietuvos kultūros fondo, Lietuvos knygnešio draugijos lankstinuką „Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejus Ustronėje“.

J. Auglio, B. Kaluškevičiaus, A. Kavaliausko, S. Kaupio, J. Vaupšo nuotraukos