<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Tarptautinė mokslinė konferencija „Didysis Vilniaus Seimas (1905): ištakos, raida ir pasekmės)

Lietuvos Rspublikos seimas, Konstitucijos salė
2005 m. gruodžio 5–6 dienomis

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA
 
2005 m. gruodžio 5 d.
 
9.00. Konferencijos atidarymas.
Įžanginis žodis. Artūras Paulauskas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas.
9.30–9.50
Lietuvių tautos solidarumo raiška 1905 metais. Prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos mokslų akademija.
9.50–10.10
Apmąstymai apie Didžiojo Vilniaus Seimo reikšmę. Dr. JoachimTauber, Hamburgo universitetas (Vokietija).
 
10.10–10.40 KAVOS PERTRAUKA
 
10.40–11.00
Didysis Vilniaus Seimas ir 1905 metų revoliucija Lietuvoje. Gediminas Ilgūnas,
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija.
11.00–11.20
Tarp istorinės ir etnografinės Lietuvos: ar buvo bandyta ieškoti Lietuvos autonomijos formulės 1905 metais? Dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos institutas
11.20–11.40
Žemės klausimas lietuvių katalikiškos srovės programoje 1905 metais. Prof. dr. Aldona Gaigalaitė, Vilniaus pedagoginis universitetas.
 
11.40–12.40 PIETŲ PERTRAUKA
 
2.40–13.00
Lietuviški nacionaliniai simboliai XIX a. pab. – XX a. pr. Doc. dr. Edmundas Rimša, Lietuvos istorijos institutas.
13.00–13.20
Latvijos lietuviai ir Didysis Vilniaus Seimas. Dr. EriksJekabsons, Rygos universitetas (Latvija)
 
13.20–14.20 DISKUSIJOS
Dr. Andrius Vaišnys: apie ryšj tarp „Tėvynės sargo“ principų ir Didžiojo Vilniaus Seimo reikalavimų
 
2005 m. Gruodžio 6 d.
 
9.00–9.10
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas.
 
9.10–9.30
Lenkų visuomeninis politinis judėjimas baltarusiškose ir lietuviškose žemėse 1905–1907 metais. Ales Smalančuk, Baltarusijos teisės institutas (Baltarusija)
9.30–9.50
Socialdemokratai, Didysis Vilniaus Seimas ir 1905 m. revoliucija lietuvių tautinio išsivadavimo raiškos kontekste. Dr. Gintaras Mitrulevičius, Vilniaus universitetas
 
9.50–10.20 KAVOS PERTRAUKA
 
10.20–10.40
Visuotiniai estų suvažiavimai Tartu 1905 metais ir jų reikšmė. Prof. dr. Tiit Rosenberg,
Tartu universitetas (Estija)
10.40–11.00
Didžiojo Vilniaus Seimo atbalsiai lietuviškoje spaudoje. Birutė Butkevičienė, Audronė Matijošienė Vilniaus universitetas
11.00–11.20
Didysis Vilniaus Seimas lenkų spaudoje. Dr. Roman Jurkowski,Varmijos-Mozūrijos universitetas Olštine (Lenkija)
11.20–11.40
Didysis Vilniaus Seimas XX a. tarpukario Lietuvos visuomenės akyse. Mindaugas Tamošaitis, Vilniaus pedagoginis universitetas
 
11.40–12.40 PIETŲ PETRAUKA
 
12.40–13.00
1905 metų revoliucijos sovietinė lietuviškoji istoriografija ir „tautų draugystės“ ideologema. Dr. Darius Staliūnas, Lietuvos istorijos institutas.
 
13.00–13.20
Didžiojo Vilniaus Seimo idėjų sklaida šiandienos Lietuvos kultūroje. Doc. dr. Rita Aleknaitė Bieliauskienė, Vilniaus pedagoginis universitetas
 
13.20–14.20
DISKUSIJOS. KONFERENCIJOS UŽDARYMAS
 
 
MOKSLINIS ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkas: doc. dr. Aivas Ragauskas, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Pirmininko pavaduotojas: doc. dr. Egidijus Motieka, Vilniaus universitetas.
Nariai:
Gediminas Ilgūnas, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija.
Doc. dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos institutas.
Prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos mokslų akademija.
Doc. dr. Andrius Vaišnys, Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas,
„Parlamento studijų“ darbų mokslinis redaktorius.
Išsamesnės informacijos teirautis: parlstud@lrs.lt; tel. (8–5) 239 6201.
 
Konferencijos rengėjai:
Lietuvos Respublikos Seimas;
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija
Vilniaus pedagoginis universitetas