<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


2005-ieji – Didžiojo Vilniaus Seimo ir
parlamentinės tradicijos metai

 

 

1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniuje įvykęs lietuvių suvažiavimas, vėliau pavadintas Didžiuoju Vilniaus Seimu, iš esmės pakeitė Lietuvos politinį gyvenimą, paklodamas pamatą Valstybės atkūrimui. Jo nutarimuose buvo įrašytas reikalavimas suteikti Lietuvai jos etnografinėse ribose politinę autonomiją su demokratiškai renkamu Seimu Vilniuje. Suvažiavimas suteikė papildomą impulsą lietuvių tautinei revoliucijai, kuri buvo bendro Lietuvos revoliucinio judėjimo, nukreipto prieš Rusijos absoliutizmą, už politines ir socialines reformas, dalis. Lietuvių tautinė revoliucija 1905–1906 metais – tai kryptingas tautos judėjimas, orientuotas į Lietuvos valstybingumo atkūrimą, remiantis lietuvių etnosu, ir demokratinės visuomenės formavimą, pagrįstą partijų formavimusi. Lietuvių suvažiavimas tapo svarbiausiu įvykiu po 1863 m. sukilimo. Jis vainikavo modernios lietuvių tautos brendimą, aiškiai nusakydamas etnopolitines kryptis.

 Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija