<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Signatarų namuose (Pilies g. 26, Vilnius) – 
dr. Jono Basanavičiaus kambarys

 

 

Dr. Jonas Basanavičius (dailininko pavardė tikslinama). Nuotrauka iš dr. Jono Basanavičiaus kambario ekspozicijos

2003 m. lapkričio 24 d. tautinio atgimimo patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus 152-ųjų gimimo metinių proga Vilniuje, Signatarų namuose (Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys) – Pilies g. 26, atidarytas dr. Jono Basanavičiaus kambarys. Šis renginys įtrauktas į valstybinę Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio jubiliejinių renginių programą.
Signatarų namuose atidarytame dr. Jono Basanavičiaus kambaryje muziejininkai lankytojus supažindina su J. Basanavičiaus nuolatine ekspozicija, kuri buvo pradėta rengti prieš dvejis metus, dr. J. Basanavičiaus 150-ųjų gimimo metinių proga. Joje – restauruoti autentiški J. Basanavičiaus asmeniniai daiktai, baldai, tarp kurių matome ir signataro rašomąjį stalą, jo mėgtą pelėdos iškamšą, J. Basanavičiaus skrybėlė, spausdinimo mašinėlė, fonendoskopas, daug kitų vertingų daiktų, nuotraukų. Baldus muziejui perdavė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
J. Basanavičius – vienas iškiliausių kovotojų už lietuviškos spaudos atgavimą. 1883 metais jis kartu su savo bendraminčiais pradėjo leisti „Aušrą“, kuri, kaip ir „Varpas“, atliko svarbų vaidmenį lietuvių tautiniame judėjime ir kovoje už lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimą. Dr. J. Basanavičiaus rūpesčiu įsteigta Lietuvių mokslo draugija. Jis nuosekliai kovojo už lietuvių kalbos teises bažnyčiose, aktyviai dalyvavo visuomenės kultūriniame gyvenime, steigė mokyklas, buvo 1917 m. vykusios Lietuvių konferencijos pirmininku, Lietuvos tarybos nariu, laikinai ėjo šios tarybos pirmininko pareigas. Dr. Jonui Basanavičiui pirmininkaujant 1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Mirė dr. J. Basanavičius 1927 metais Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.

Dr. Jono Basanavičiaus kambario ekspozicijos fragmentai (asmeniniai daiktai, nuotraukos, baldai).

Danutės Mukienės nuotraukos. 2003 m. lapkričio 25 d.