<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo
100-mečio minėjimo komisija

 

1) Artūras PAULAUSKAS (komisijos pirmininkas) - Seimo Pirmininkas;
2) Dainius NUMGAUDIS (komisijos pirmininko pavaduotojas) - Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius;
3) Dalia TEIŠERSKYTĖ (komisijos pirmininko pavaduotoja) - Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė;
4) Andrius VAIŠNYS (komisijos sekretorius) - Seimo kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas;
5) Živilė BANDORIENĖ - Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdybos narė;
6) Žygintas BUČYS - Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas;
7) Algirdas GAIŽUTIS - Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;
8) Romas GUDAITIS - žurnalistų etikos inspektorius;
9) Gediminas ILGŪNAS - Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos direktorius;
10) Algis KALĖDA - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius;
11) Domas KAUNAS - Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas;
12) Arvydas KREGŽDĖ - l.e. Seimo kanclerio pareigas;
13) Irena KUBILIENĖ - Lietuvos kultūros fondo Knygnešio draugijos pirmininkė;
14) Rolandas KVIETKAUSKAS - Kultūros ministerijos sekretorius;
15) Inga LIUTKEVIČIENĖ - Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos LTV programų direktorė;
16) Vitas MAČIULIS - Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
17) Justinas MARCINKEVIČIUS - Lietuvos rašytojų sąjungos narys;
18) Vytautas MARTINKUS - Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;
19) Audronė NUGARAITĖ - Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorė;
20) Algirdas SAUDARGAS - Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto narys;
21) Irena SMETONIENĖ - Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė;
22) Darius STALIŪNAS - Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas;
23) Valentinas STUNDYS - Molėtų rajono savivaldybės meras;
24) Antanas TYLA - Valstybinės paminklosaugos komisijos narys;
25) Regina VARNIENĖ - Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė;
26) Jolanta ZABARSKAITĖ - Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja.