<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Didžiojo Vilniaus Seimo 100-mečiui skirto filmo scenarijaus konkursas. Konkurso nuostatai 


1. Bendroji dalis
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, minėdama Didžiojo Vilniaus Seimo 100-mečio sukaktį, skelbia scenarijaus konkursą dokumentiniam filmui apie lietuvių tautos suvažiavimą 1905 m. sukurti.

2. Konkurso tikslai ir uždaviniai
Filme turėtų visapusiškai ir nuosekliai atsispindėti Didžiojo Vilniaus Seimo sušaukimo prasmė, šio įvykio pagrindinių sumanytojų tikslai, taip pat renginio aplinkybės, parodomos vadovaujantis paskelbtais mokslo darbais. Filmo scenarijuje turėtų būti numatyta patrauklia, gyvybinga forma pristatyti iniciatorius, organizatorius ir dalyvius, istorinį kontekstą, politinės kultūros formavimąsi po spaudos atgavimo: kaip šis įvykis paryškino tautos konfliktą su caro režimu ir kokios įtakos turėjo lietuvių tautos politinių tikslų konstituavimui Lietuvos valstybingumo atkūrimo raidoje.
Filme vertėtų naudoti tiek tyrinėtą, taip pat ir mažai tyrinėtą išlikusią praėjusio amžiaus pradžios istorinę medžiagą iš Lietuvos ir kitų valstybių archyvų.
Filmo trukmė – iki 30 min.
 

3. Konkurso sąlygos
Konkursas yra atviras.
Konkursą vertina Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sudaryta scenarijaus vertinimo grupė. Esant būtinybei, vertinimo grupė gali pasitelkti reikalingus specialistus bei ekspertus.
Paraiška konkursui pateikiama iki 2005 m. rugsėjo 15 d. Pateikta po termino arba neatitinkanti konkurso nuostatų medžiaga nebus svarstoma.
Konkursui pateikiamą paraišką turi sudaryti:
  • būsimo filmo scenarijus ir informacija apie įgyvendinimo terminą;

  • filmo autorių kūrybinio gyvenimo aprašymas;

  • filmo kūrimo sąmata;

  • kita medžiaga.

Su pirmąją vietą laimėjusio projekto autoriumi(iais) sudaroma sutartis galutiniam projekto įgyvendinimui.

Filmas turi būti sukurtas iki 2005 m. gruodžio mėn.

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija