<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Didžiojo Vilniaus Seimo 100-mečiui skirto plakato konkurso nuostatai

 
1. Sąlygos teikiamiems darbams
Didysis Vilniaus Seimas – Lietuvos politinės istorijos įvykis, kuriuo lietuviai ne tik paskelbė politinius reikalavimus, bet ir pradėjo siekti jų įgyvendinimo. Suvažiavimas parodė lietuvių tautos telkimąsi, gebėjimą atstovauti politiniams interesams ir formuluoti juos, atgavus lietuviškos spaudos teisę. Jis išreiškė dalies Lietuvos visuomenės pilietinę brandą ir visuomeninį aktyvumą, atskleidė politinių partijų ir organizacijų tolesnės veiklos kryptis. Didysis Vilniaus Seimas išryškino politinį ir kultūrinį tautos konfliktą su carinės imperijos režimu, tapo vienu iš revoliucinių veiksmų demokratinės valstybės kūrimo link.
Plakatu reikia parodyti Didžiojo Vilniaus Seimo idėją ir reikšmę, įprasminant įvykį kaip nacionalinės valios ženklą.
Pageidautinas plakato formatas: 100x70 cm.
Darbai autoriams negrąžinami.
 
2. Darbų pristatymo terminas ir atrankos būdas
Šifru pažymėtus darbus prašome pateikti iki 2005 m. rugsėjo 12 d. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai (Vilnius, Gedimino pr. 53, II rūmai, 234 kab.; tel. 8 5 2396210, el. paštas lituanistika@lrs.lt).
Komisija surengs darbų parodą, kurios metu bus įvertinti geriausi darbai.
 
3. Premija
Geriausio plakato autorius premijuojamas 3 000 Lt premija; II vietos laimėtojui skiriama 2 000 Lt premija, III vietos laimėtojui – 1 000 Lt premija.
Pirmosios vietos laimėtojas suteikia teisę Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai naudoti jo darbą visoje Lietuvos Respublikoje.
 
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija