KREIPIMASIS


KREIPIMASIS

Gerbiamieji knygnešių ainiai ir rėmėjai,

 

 
2004 - ųjų metų gegužės 7 d. Lietuva minės Spaudos atgavimo šimtmetį.
Tai labai svarbi Lietuvos istorijoje data.
Seime suburta jubiliejinė komisija. Bibliotekos, muziejai, kitos įstaigos ir organizacijos rengs parodas, minėjimus.Lietuvos Knygnešio draugijos vėliava
Lietuvos Kultūros fondo Knygnešio draugija parengė išsamų biobibliografinį žinyną, kuriame surašyti Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, kuriuos pavyko išaiškinti. Užregistruota daugiau kaip 6.000 žmonių, įkliuvusiųjų ir neįkliuvusiųjų su draudžiamąja lietuviška spauda arba mokant vaikus slaptose mokyklose. Aprašyti jų darbai, likimai, nurodytos atmintinos vietos ir paminklai. Surasta apie 400 fotonuotraukų.
Knygnešių bei daraktorių biografijoms okupuotoje Lietuvoje nebuvo galimybių skirti reikiamo dėmesio. Nedaug jų pavardžių įtraukta į visas ankstesniais metais leistas enciklopedijas. Dar mažiau įrašoma į dabar leidžiamą “Visuotinę lietuvių enciklopediją”. Istorikas, akademikas Vytautas Merkys suregistravo tik įkliuvusius su lietuviškąja spauda ir daraktorius, mokiusius liet. skaityti slaptose mokyklose. Tačiau didesnioji dalis neįkliuvo, išvengė arešto ir/arba administracinių baudų.
Šis bibliografinis žinynas padės visuomenei, mokykloms, bibliotekoms, kraštotyrininkams ir knygnešių ainiams sužinoti daugiau ne tik apie savojo krašto knygnešius bei daraktorius, bet ir surasti savo gentainių pavardes. Tikimės, kad žinynas padės ugdyti pagarbą savo tautos istorijai.
Žinyno išleidimui (800 psl.; 1.000 egz. tiražas) Knygnešio draugija lėšų neturi. Lietuvos leidyklos be finansinės paramos taip pat neįgali žinyno išleisti; neturi apyvartinių lėšų.
Lietuvos Knygnešio draugija ieško rėmėjų. Jų pavardes išspausdinsime žinyne. Tai bus gražus pavyzdys ateinančiai kartai.
 
Paremkime šio reikšmingo žinyno leidimą. Mūsų žmonės galės jį lengviau nusipirkti.

Paramą šiam žinynui prašome siųsti AB "Hansa-LTB, banko skyrius 73000 a/s 10002449970 (nurodyti – "Knygnešiams")

Lietuvos Knygnešio draugija

Už informacijos teisingumą atsako: dr. Irena Kubilienė, Lietuvos Knygnešio draugijos pirmininkė ir Gediminas Jakubčionis, Lietuvos blaivybės fondo koordinatorius