<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Konferencija „SEIMO IR PREZIDENTO SANTYKIŲ RAIDA IR YPATYBĖS 1920-2005 m.“

LR Seimo Konstitucijos salė, 2005 m. gegužės 13 d.

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LITUANISTIKOS TRADICIJŲ IR
PAVELDO ĮPRASMINIMO KOMISIJA,
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS,
VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR
POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS

Kairėje – Lietuvos Respublikos Seimas, dešinėje – Steigiamasis Seimas. Nuotraukos iš LR Seimo archyvo

 
2005 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje (Gedimino pr. 53)
rengia mokslinę konferenciją
SEIMO IR PREZIDENTO SANTYKIŲ RAIDA IR YPATYBĖS 1920-2005 m.,
skirtą Steigiamojo Seimo 85-sioms metinėms paminėti
 
KONFERENCIJOS PROGRAMA
 
10.00–10.10 Konferencijos atidarymas.
Kalbės Česlovas Juršėnas, Seimo Pirmininko
pavaduotojas, Lituanistikos tradicijų ir
paveldo įprasminimo komisijos
pirmininkas
 
I sesija
STEIGIAMASIS SEIMAS IR TARPINSTITUCINIAI SANTYKIAI PIRMOSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS METAIS
10.10–10.30 – Doc. Arūnas Vyšniauskas, VU Istorijos fakultetas: „Tarp monarchijos ir Steigiamojo Seimo idėjos: valstybinės santvarkos projektai 1918–1920 m.“
10.30–10.50 – Dr. Danutė Blažytė-Baužienė, Lietuvos istorijos institutas:
„112 ,,karalių" ir laisvas sostas: prezidento konstitucinių galių problema Steigiamajame Seime“
10.50–11.10 – Audronė Veilentienė, Vytauto Didžiojo karo muziejus: „Prezidentų rinkimų problemos I ir III Seimuose“
11.10–11.30 – Gintaras Mitrulevičius, VU Filosofijos fakultetas: „Steigiamojo Seimo LSDP frakcijos požiūris į Seimo ir Prezidento institucijas“
11.30–11.50 – Mindaugas Tamosaitis, VPU Istorijos fakultetas: „Tarpinstitucinė Seimo ir Prezidento sąveika autoritarinio valdymo metais (1936–1940)“
 
12.00 - 13.30 Pietų pertrauka
 
II sesija
TARPINSTITUCINIŲ SANTYKIŲ TENDENCIJOS PO NEPRIKIAUSOMYBĖS ATKŪRIMO
 
13.30–13.50 – Dr. Lidija Šabajevaitė, VU Filosofijos fakultetas: „Iššūkis Lietuvos demokratijai: bandymas atkurti Prezidento instituciją 1991–1992“
13.50–14.10 – Dr. Ainė Ramonaitė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas: „Seimo ir Prezidento galios santykiai ir pasitikėjimo Seimu problema“
14.10–14.30 – Prof. Algis Krupavičius, KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas: „Politinis pastovumas ir parlamentinis-prezidentinis režimas: Lietuvos patirtis
14.30 – Dr. Alvido Lukošaičio monografijos ,,Parlamento institucionalizacija ir teisėkūros procesas Lietuvoje“ bei straipsnių rinkinio ,,Lietuva po Seimo rinkimų 2004“ pristatymas
15.00–15.20 – Dr. Alvidas Lukošaitis, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas: „Prezidento institucija ir politinės praktikos kontekstas“
15.20–15.40 – Dr. Andrius Vaišnys, Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas: „Seimo ir Prezidento santykių raida politinės kultūros aspektu“
15.40–16.00 Diskusija ir konferencijos pabaiga