<< Lietuviškas žodis     << Lietuvos knygnešio draugija     << Atgal    


Lietuvos knygnešio draugija (trumpai)

 

Lietuvos knygnešio draugija – visuomeninė organizacija, įregistruota prie Lietuvos kultūros fondo 1989 metais. Susikūrė 1983 metais po ekspedicijos, skirtos "Aušros" šimtmečiui. Draugijos pirmininkė Irena Kubilienė.
Lietuvos knygnešio draugijos emblemaKnygnešio draugijos narių skaičius nėra apibrėžtas, jais gali būti ne tik knygnešių ainiai, bet ir kiti, besidomintys knygnešystės istorija, galintys prisidėti prie knygnešystės idealų puoselėjimo, ypač tarp jaunimo, šeimose, mokyklose.
Knygnešio draugijos valdyba renkama kas metai iš aktyvių draugijos narių. Joje yra ir draugijos skyrių, veikiančių kituose miestuose, vadovai.
Draugijos skyriai veikia Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Plungėje, Šiauliuose, Kietaviškėse, Vilkaviškyje ir Vištytyje.
Draugija nuo 1989 metų leidžia laikraštį "Knygnešių krivulė". Jau išėjo 30 šio leidinio numerių. Per tą laiką šis laikraštėlis dažnai būdavo spausdinamas kitų leidinių puslapiuose, "Zanavykas", "Diena",  "Šiaulių kraštas", "Žemaičių saulutė", "Voruta" (14 numerių), Marijampolės "Sugrįžimai", Vilniaus pedagoginio universiteto (tuo metu instituto) laikraščio "Šviesa", Kauno medicinos akademijos "Ave Vita". Paskutinis, 30-asis, numeris išspausdintas "Gimtinėje".

Lietuvos knygnešio draugijos nariai ir jų bendraminčiai Knygnešių giraitės sodinimo talkoje

Knygnešio draugijos spaudai parengti leidiniai:

 • „Knygnešys Vincas Bielskus ir "Sietynas". 1991. Parengė S. Stankevičiūtė;

 • „Mokiausi daraktorinėje“. 1990. Parengė J. Laurinavičius ir I. Kubilienė;

 • „Knygnešių dalia“ 1991. Parengė I. Kubilienė;

 • „Ištikimi gimtajai kalbai“. 1990. Parengė J. Laurinavičius;

 • „Nusilenkimas knygnešiams ir daraktoriams“. 1991. Parengė J. Laurinavičius

 • „Šimtas knygnešių“. 1998. Informacinis leidinys apie šimtą „Knygnešių sienelėje“ įrašytų knygnešių. Parengė B. Kaluškevičius ir O. Narkevičienė

 • „Vyskupo M.Valančiaus ganytojiška ir švietėjiška veikla“. 2000. Informacinis
  plakatas mokykloms;

 • „Knygnešių giraitė Lietuvos Tautinio Atgimimo ąžuolyne“. 2000. Informacinis
  leidinys. Parengė B. Kaluškevičius, V. Dambrauskaitė, A. Klimas.

 • „J. Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejus Ustronėje“. 2001. Informacinis
  leidinys. Parengė V. Augutienė, R. Kaupienė ir I. Kubilienė.

 • Baigiamas rengti išsamus visų Lietuvos knygnešių ir daraktorių biobibliografinis
  žinynas, skirtas Spaudos atgavimo šimtmečiui (autoriai: Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius).

Lietuvos knygnešio draugijos vėliava

J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus Ustronėje (Panevėžio rajonas)
Lietuvos knygnešio draugijos vėliava J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus Ustronėje 
(Panevėžio rajonas)

Iliustracijos iš Lietuvos knygnešio draugijos archyvo