<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Iškilūs kultūros, mokslo, visuomenės veikėjai apie pasipriešinimą spaudos draudimui 

 

Vincas Kudirka:

Neimkime nė į rankas lietuviškų knygų, atspaustų maskoliškomis litaromis. Per prievartą įbruktas sudeginkime. Pas rejentus neduokime rašyt aktų lietuviškų maskoliškomis litaromis.
Valsčiai ant susirinkimų tegul sutaria reikalauti, kad kaimo mokyklose būtų išugdoma lietuviška kalba ir tikėjimo mokslas ant knygų, spausdintų lotyniškai - lietuviškomis litaromis.
Rašykime prašymus, reikalaudami lietuviškos spaudos.
Neapleiskime tų, kurie už lietuviškas knygas pateko į vargą - gelbėkime juos kuo galime: pinigais, roda ar kitaip.
Broliai, mūs pusėje teisybė, mūs pusėje ir išlaimėjimas - tiktai laikykimės tvirtai!“

Atsišaukimas 1897 m. gegužės mėn. 1 d.

Antanas Tyla:

„Spaudos draudimas buvo viena iš lietuvių tautos asimiliacijos priemonių, kurias buvo sumaniusi caro valdžia. Darė ji tai, žinoma, neatsiklausdama, kaip į tai žiūri patys lietuviai. Jie nepanoro atsisakyti daugiau kaip 300 metų vartoto rašto ir toliau jį vartojo, su didžiausiomis pastangomis, atkaklumu ir aukomis leisdami lietuvišką spaudą Mažojoje Lietuvoje: Ragainėje, Tilžėje, Bitėnuose, Klaipėdoje - ir ją išplatindami po visą Lietuvą. Atkaklumas privertė caro valdžią atsisakyti drastiškos ir beviltiškos nutautinimo priemonės - 1904 05 07 d. panaikino draudimą.“