<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-mečio 
renginių minėjimo programa

I. LIETUVIŲ KALBA INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE

 

Programa

Jubiliejinio plakato fragmentasSutrumpinimai:
KRPD – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
LII – Lietuvos istorijos institutas
LKF – Lietuvos kultūros fondas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKLMS – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LNB – Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LRKM – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
LRŠMM – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
V. – Vilnius
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VU – Vilniaus universitetas
Programa
Sumanymo kuratorius (Komisijos narys)
Sumanymą įgyvendina
Terminas ir vieta
1. Skaitmeninė mokyklinė enciklopedija
A. Saudargas
Vyriausybės sudaryta darbo grupė
 -
2. Interneto svetainė www.spaudos.lt  (e-leidinys „Lietuviškas žodis“) R. Kvietkauskas, A. Vaišnys
LRKM, Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras (D. Mukienė) 
Leidinys veikia
Lituanistikos centras su kalbos ir rašto muziejumi (tam skirtos pastatyto LKI patalpos - reikalinga įranga) J. Zabarskaitė.  LKI 2004 m. 
4. Virtualios konferencijos su užsienio partneriais  A. Nugaraitė, I. Smetonienė,  VU Žurnalistikos institutas, VLKK 2003-2004 m.
5. Jono Basanavičiaus bibliotekos katalogas (duomenų bazė)   A. Kalėda  LLTI (katalogas rengiamas)
6. Viktorina moksleiviams LKLMS tinklapyje (http://www.ipc.lt/liet/) tema „Spauda ir knygnešiai“ Ž. Bandorienė LKLMS  2004 m. gegužė – lapkritis
7. E-informacija iš Žemaitijos:
7.1 Kompaktinės plokštelės „Varnių ir Lietuvos Didysis“ (apie M. Valančių, Lietuvos kultūros istorijos ir katalikų Bažnyčios kontekste) ir „Europa Žemaitijoje“ (Žemaitijos europėjimo raida);
7.2 Svetainė www.varniai-museum.lt  (išplėsti užsienio kalbomis)
Komisijos sekretorius Žemaičių vyskupystės muziejus, Telšių raj. savivaldybė 2004 m. birželio 28 d.
8. M. Jankaus muziejaus internetinės auditorijos sukūrimas ir Multimedia sistemos įdiegimas Komisijos sekretorius M. Jankaus muziejus 2004 m. gegužė-2005 m. spalis
9. Alytaus kraštotyros muziejaus virtualios (mobilios) ekspozicijos „Dzūkijos knygnešiai“ parengimas ir internetinės svetainės pristatymas - Alytaus kraštotyros muziejus 2004 m. gegužė-rugsėjis
10. Originalaus lietuviško šrifto „Palemonas“ pristatymas I. Smetonienė VLKK 2004 m. sausio 6 d.