<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-mečio 
renginių minėjimo programa

 

 

Jubiliejinio plakato fragmentasKomisija, įpareigota Seimo nutarimu parengti minėjimų programą, įvertino visuomeninių organizacijų, mokslininkų, politikų, valstybės pareigūnų, žiniasklaidos darbuotojų regioninio ir nacionalinio masto pasiūlymus, kartu turėdama tikslą paskatinti, inicijuoti, tarpininkauti arba sudaryti galimybes minėti šią sukaktį įvairiais įgyvendinamais sumanymais sostinėje ir apskrityse.
1864 metais Lietuvoje uždraudus spaudą lotyniškais rašmenimis, lietuvių visuomenė buvo tiesiogiai atribota nuo atvirų ryšių su kita Europos kultūros dalimi, su jos pažinimu. Kai aktyviausių lietuvių visuomenės veikėjų pastangomis imperijos-aneksuotojos valdžia sutiko grąžinti spaudos teisę lotyniškais rašmenimis, iš tikrųjų prasidėjo kultūrinis ir politinis sąjūdis, nulėmęs lietuvių tradicijų atgimimą, tautos savimonės brandumą ir galiausiai - valstybingumą. Tad ir gegužės 7-oji, ir apskritai 100-mečio sukaktis teikia progą skatinti visuomenę ne tik intensyviau domėtis praeities įvykių reikšme, bet ir lietuvių kalbos kultūros plėtojimu šiuolaikiniame pažangių technologijų pasaulyje; ne tik istorijos, kalbotyros, knygotyros specialistų darbais, bet ir visuomenės paveldo įprasminimu valstybėje bei lietuvių laimėjimais pasaulyje.
Pagrindinis programos sudarymo principas - suplanuoti ir pristatyti renginius taip, kad jie sudomintų skirtingus visuomenės sluoksnius įvairiomis formomis. Renginių turinys turėtų atskleisti komunikavimo lietuvių kalba šiuolaikines galimybes, tarptautinį jos mokslinių tyrinėjimų mastą ir istorinį teisingumą.
Nuo kalbos taikymo informacinės visuomenės kūrimo programose iki paminklų projektavimo raginkime ieškoti santarvės, puoselėti gimtąją kalbą, siekti informacijos kultūros, gerbti pirmtakus, paaukojusius sveikatą ir asmeninį turtą Lietuvos atgimimui.
Artūras Paulauskas,
Komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

Leidinio „Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 
100-mečio minėjimo programa“ (Vilnius, 2004) viršelis

Komisija, tvirtindama programą, siūlo:

1. Lietuvos Respublikos Seimui 2004-uosius paskelbti Kalbos ir knygos metais;
2. Įsteigti mecenato Petro Vileišio vardo premijas už aktyviausią visuomeninę ir politinę veiklą taisyklingos kalbos, tautinės raiškos ir laisvos spaudos plėtojimo labui.

Programa

Sutrumpinimai:
KRPD – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
LII – Lietuvos istorijos institutas
LKF – Lietuvos kultūros fondas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKLMS – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LNB – Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LRKM – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
LRŠMM – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
V. – Vilnius
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VU – Vilniaus universitetas