<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-mečio 
renginių minėjimo programa

IV. PAMINKLINIŲ VERTYBIŲ GRĄŽINIMAS, KŪRIMAS IR PRISTATYMAS

 

Programa

 
Jubiliejinio plakato fragmentasSutrumpinimai:
KRPD – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
LII – Lietuvos istorijos institutas
LKF – Lietuvos kultūros fondas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKLMS – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LNB – Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LRKM – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
LRŠMM – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
V. – Vilnius
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VU – Vilniaus universitetas
Programa
Sumanymo kuratorius (Komisijos narys)
Sumanymą įgyvendina
Terminas ir vieta
1. Atminimo medalis  
 Komisijos sekretorius  Lietuvos monetų kalykla (R. Juodka)
Dizaino konkursas. Pristatymas – 
2004 m. gegužės 7 d.
2. 1900 metų Lietuvių parodos Paryžiuje deponavimas iš Musee de l'Homme
 Ž. Bučys  LNM 
Eksponavimas LNM
2004 m. spalis 
3. Dokumentinis filmas spaudos atgavimui paminėti
 
 
A. Nugaraitė, Komisijos sekretorius  - Skelbti konkursą scenarijui
4. Televizijos ir radijo laidų ciklai:
LTV laidos, skirtos lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui ir spaudos aktualijoms: „Kultūros namai“, „Laiko ženklai“, „Spaudos klubas“ 
 
I. Liutkevičienė,
A. Vaišnys
 LRT 2003-2004 m.
5. LNK TV projektas „100 sugrįžusio žodžio metų“ LNK TV
6. Filmas - „Kalbotyros galerija“
 
 J. Zabarskaitė Rež. J. Javaitis  Premjera 2004 m. rugsėjo mėn.
7. Paminklinių rūmų remontas ir renovacija
7.1 Vileišių rūmų remontas ir renovacija
 A. Kalėda  LLTI, LRKM 
Pradžia: 2003 m.
Vyksta projektavimo darbai
7.2 Žemaičių vyskupystės muziejaus dalies patalpų restauravimas ir pritaikymas muziejui [Seminarų salės  (buv. koplyčios), trijų salių ekspozicijoms įrengimas bei istorinio koridoriaus atkūrimas]. - LRKM, Žemaičių vyskupystės muziejus -
8. Knygnešių paminklinių vietų sutvarkymas
A. Tyla Savivaldybės   -
8.1 Knygnešio P. veličkos kapo Gruzdžiuose sutvarkymas (Šiaulių rajonas) Šiaulių apskrities viršininko administracija
8.2 A. Baranausko kapo Šiupylių kapinėse sutvarkymas (Šiaulių rajonas) Šiaulių apskrities viršininko administracija -
9. Jono Basanavičiaus sodybvietės tvarkymas ir ekspozicijos atnaujinimas 
 Ž. Bučys LNM   -
10. Bitėnų muziejaus sutvarkymas:
a) ekspozicijos išplėtimas, eksponatų restauravimas ir konservavimas, informacinio leidinio parengimas ir išleidimas,
b) paminklinės stelos projektavimas ir gamyba,
c) kilnojamųjų parodų rengimo įrangos įsigijimas,
priešgaisrinės signalizacijos ir stebėjimo sistemos įdiegimas,
d) elektrinės šildymo sistemos įdiegimas,
e) 2,5 km kelio atkarpos nuo plento iki M. Jankaus muziejaus išasfaltavimas. 
 Komisijos sekretorius M. Jankaus muziejus, Pagėgių savivaldybė, Tauragės apskritis  -
11. Girnikių miško-parko sodinimas, sutvarkytos Bubių gegužinių vietos (IV596) ir Girnikų kalno (M228) pristatymas visuomenei
KRPD, Šiaulių miškų urėdija 2004 m. balandis
 -  -  -
12. Paminklų ir istorinio valstybinio paveldo įprasminimo sostinėje inicijavimas:
12.1 Paminklas Petrui Vileišiui (1851-1926, kultūros mecenatui, lietuvybės puoselėtojui, inžinieriui, ministrui)
 
 Komisijos sekretorius  Savivaldybės departamentas   Inicijuoti konkurso skelbimą, projektavimą, įgyvendinimą
2003-2004 m.
12.2 Paminklas Jonui Basanavičiui (1851-1927, V., susieti asmenybės kultūrinę ir politinę įtaką visuomeniniam gyvenimui); atkreipti dėmesį į 2005 m. Didžiojo Vilniaus Seimo 100-metį  
Komisijos sekretorius Savivaldybės departamentas  Inicijuoti konkurso skelbimą ir projektą įgyvendinti
2004-2005 m. gruodis
12.3. Paminklas Vincui Kudirkai (1858-1899, V., susiejant su asmenybės įtaka laisvo žodžio raidai, Mažosios Lietuvos ryšius su Lietuva)
Komisijos sekretorius  Savivaldybės departamentas  Konkursas paskelbtas
12.4 Paminklas laisvam lietuviškam žodžiui (V., priešais M. Mažvydo biblioteką)
 
Komisijos sekretorius Savivaldybės departamentas  Siūlyti svarstyti idėją ir skelbti konkursą
12.5 Paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui (1869-1933, V.) Komisijos sekretorius  Savivaldybės departamentas Inicijuoti konkurso skelbimą 
12.6 Paminklinė lenta Juozui Tumui-Vaižgantui Benediktinų g. 2 (buv. „Lietuvos Aido“ redakcija 1918) Komisijos sekretorius  Savivaldybės departamentas
12.7 Įrengti paminklinę lentą Juozui Keliuočiui (1902-2002, „Naujosios Romuvos“ redaktoriui, tremtiniui, V., Maironio g. 1 ir Kaune)
Komisijos sekretorius  Savivaldybės departamentas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, VU 
Paskelbti konkursą ir įgyvendinti iki
2004 m. rugsėjo 4 d.
12.8 Paminklinė lenta Vilniaus spaustuvininkui Martynui Kuktai (V., Totorių g. 20)
 
Komisijos sekretorius
Savivaldybės departamentas
Spaustuvininkų asociacija (P. Kalibatas) 
 
Paskelbti konkursą ir įgyvendinti iki spaustuvės įsteigimo 100-mečio 2006 m.
12.9 Paminklinė lenta spaustuvininkui Juozapui Zavadskiui (1781-1838, V., Pilies g.), sutvarkyti kapavietę (Saulės kapinėse) 
Komisijos sekretorius Savivaldybės departamentas Siūlyti svarstyti idėją ir skelbti konkursą
12.10 Grąžinti paminklinę lentą (naujai sukurtą) dailininkui Justinui Vienožinskiui (1886-1960, dvikalbė nuimta 1992 m., V., Bernardinų g. 10)
 
Komisijos sekretorius  Savivaldybės departamentas Siūloma išspręsti bendra tvarka iki 2004 m.
12.11 Paminklinė lenta ant Lietuvos apeliacinio teismo pastato (buv. Vilniaus teismo rūmai, Gedimino pr. 39/1)
A. Tyla  Savivaldybės departamentas, Kultūros vertybių apsaugos departamentas Kultūros vertybių apsaugos departamentas
13. Kauno karo muziejaus sodelio Knygnešių kiemelio sutvarkymas D. Teišerskytė Kauno apskrities viršininko administracija -