Mažiesiems

 
   
 
 
Susumuoti mūsų leidinyje paskelbtos moksleivių viktorinos, skirtos lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui, rezultatai. Džiaugiamės, kad joje dalyvavo gausus būrys jaunimo iš daugelio Lietuvos rajonų. Atsakydami į klausimus jie parodė ne tik gilias žinias, bet ir sumanumą, sugebėjimą dirbti kompiuteriu, naudotis interneto paieškų sistemomis. Daugelio viktorinos dalyvių nesutrikdė ir jos organizatorių parengti „spąstai“ (neįprastas klausimų eiliškumas, klausimai, į kuriuos buvo po kelis teisingus atsakymus). 
Išsamiau apie viktorinos rezultatus >>>>>
 

AR ŽINAI, KAD...

Rusijos carinei valdžiai numalšinus 1861-1863 metų lietuvių ir lenkų valstiečių sukilimą, 1864-aisiais metais buvo įvestas lietuviškos spaudos tradiciniais (lotyniškais) rašmenimis draudimas. Lietuvių visuomenė keturiems dešimtmečiams liko be legaliai leidžiamų knygų, žurnalų, laikraščių ir kitos literatūros.
Tada prasidėjo analogijų pasaulyje neturinti „knygnešių epopėja“. Knygnešiai, rizikuodami pakliūti į katorgą arba net būti sušaudyti, gabendavo į Lietuvą iš užsienio lietuviškas knygas. 
Spaudos draudimas galų gale buvo panaikintas, jį atšaukus specialiu caro administracijos įsaku 1904 metų gegužės 7 dieną.
Lietuviškos spaudos draudimas ir jo panaikinimas turėjo didžiulės įtakos lietuvių tautos formavimosi procesui. Su spaudos draudimo panaikinimu susijęs reikšmingas kokybinis lietuvių dvasinio gyvenimo šuolis, turėjęs didelės reikšmės Lietuvos valstybės ir modernėjančios jos kultūros atsiradimui ir raidai XX amžiuje.

Parengta pagal http://www.delfi.lt 2003 m. balandžio 19 d. pranešimą

 

INFORMACIJA:

2004 m. gegužės 7 d. Šiaulių „Romuvos“ vidurinėje mokykloje (Dainų g. 13 ) 13.00 val. įvyks lietuviško žodžio mylėtojų sambūris „Dėk raidę prie raidės“, skirtas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui. Renginyje planuoja dalyvauti  Šiaulių moksleiviai iš keturiolikos mokyklų. Renginio organizatoriai: Šiaulių maironiečių draugija ir „Romuvos“ vidurinė mokykla. Kuratorės: Branguolė Šimkūnienė ir Regina Lemežienė.