<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Martyno Jankaus muziejus

Bitėnų km., LT-5730 Pagėgių savivaldybė.
Tel.: (8-441) 42736, mob. tel. (8-682) 34985.
Informacinius tekstus ir iliustracijas Martyno Jankaus muziejaus skyriui parengė 
Martyno Jankaus muziejaus direktorė Giedrė Skipitienė, Šilutės Vydūno gimnazijos auklėtiniai Mindaugas Ežerskis ir Vidmantas Vendzelis

 

Muziejaus darbo laikas
Trečiadieniais-sekmadieniais 11.00-19.00 val.
Kiekvienu atveju dėl muziejaus lankymo rekomenduojama iš anksto paskambinti telefonu 8-441-42736
.

Ekspozicija
Ekspozicija pristato lietuviškos spaudos ir knygų leidėjo, publicisto, lietuvių nacionalinio judėjimo veikėjo, kovojusio prieš Klaipėdos krašto germanizavimą, gyvenimą ir veiklą, pasakoja apie Pagėgių krašto istoriją, iškilias asmenybes.
Muziejuje ekspozicijai skirtos dvi salės ir buvusios kontoros patalpos. Pastarojoje M. Jankaus laikais veikė knygynėlis, M. Jankus priiminėjo užsakymus.
Mažojoje salėje buvo raidžių rinkykla. Čia 1883-1909 nuolat dirbdavo po 8-20 darbininkų.
Didžiojoje salėje veikė mašinų skyrius.
Pradėjus veikti muziejui, kontoroje įkurtas knygynėlis, mažojoje ir didžiojoje salėse - išsami ekspozicija, kuri susideda iš 14 skyrių: „Bitėnai ir Rambynas seniau ir dabar“, „Aušra“, „M. Jankus“, „M. Jankus populiarioje Lietuvos spaudoje“, „M. Jankus literatūroje ir mene“, „M. Jankus Lietuvos moksle“, „M. Jankaus raštai, spaudiniai, rankraščiai“, „M. Jankus ir jo artimieji gimtinėje ir svetur“, „M. Jankaus namai ir spaustuvė“, „M. Jankaus palaikų palaidojimas Rambyno kapinėse“, „Mažoji Lietuva moksle ir literatūroje - Vydūnas, V. K. Banaitis“, „Johannesas Bobrovskis - tiltas tarp dviejų tautų.

Muziejaus rinkinys
Muziejuje daug knygų, laiškų, laikraščių ir žurnalų iškarpų, žmonių atsiminimų apie M. Jankų, studentų kursinių darbų, portretų, fotokopijų, dokumentų. Čia kaupiamos ir saugomos M. Jankaus spaustuvėje spausdintos knygos.
2001 m. Bitėnų kaime buvo rasta taurė, kurią 1928 m. 70-mečio proga M. Jankui padovanojo 341-asis šaulių būrys. Ji perduota muziejui. Čia yra ir senų kalendorių, 1898
m. rinkiminis plakatas į Karaliaučiaus lantagą, Šerėtlaukio apylinkėse rastas žalvarinis įmovinis kirvis, kuriam apie 2000 metų.
2002 metais vasarą į muziejų grįžo Amžinosios Rambyno kalno knygos kopija. Auksinį parkerį muziejui padovanojo Lietuvos Respublikos
prezidentas R. Paksas.
Muziejus kaupia ir kitą kultūrinį pavaldą. Čia gausu XIX-XX amžiaus pradžios buities apyvokos daiktų, darbo įrankių.
Muziejus vienintelis Pagėgių savivaldybėje. Jame renkama medžiaga, susijusi su iškilių šio krašto žmonių - J. Bobrovskio, V. K. Banaičio, E. Grigolaitytės - Kondratavič
ienės, Vydūno, A. Mackaus ir kt.- gyvenimu ir veikla:

Muziejaus istorijos fragmentai
M. Jankaus muziejus įkurtas 1981 m. gegužės 24 d. Bitėnuose, pradžios mokykloje. Muziejaus įkūrimo iniciatorius - VU profesorius Domas Kaunas. Jam talkino dailininkė Eva Labutytė, fotografas žurnalistas Bernardas Aleknavičius, Šilutės rajono kultūros skyrius. 18 metų ekspoziciją kaupė, ekskursijas vedė Birutė ir Kazimieras Žemuliai. Kai 1998 m. buvo atstatytas M. Jankaus spaustuvės, veikusios 1893-1909 m., pastatas. 1999 m. į jį perkelta ekspozicija. 2000 m. susikūrus Pagėgių savivaldybei, M. Jankaus muziejus tapo savarankišku Pagėgių krašto muziejumi. Muziejus pradėjo plėstis, suaktyvėjo jo veikla. Renkama medžiaga apie rašytoją Johanesą Bobrovskį, iškilias Pagėgių krašto asmenybių gyvenimu ir veikla. Kieme numatyta įrengti senųjų spaustuvės įrenginių ekspoziciją. Atgyja ir M. Jankaus sodybos pastatai. Šią sodybą įsigijęs verslininkas R. Savickas jos pastatus planuoja pritaikyti atvykstančių turistų priėmimui. Muziejuje numatyta dar įrengti etnografinę ekspoziciją. Bitėnuose turėtų atsirasti ir parodų salė bei svečių namai.

  • 2005 m. rugpjūčio 6 d. (šeštadienį) trečią kartą į sueigą Martyno Jankaus muziejuje Bitėnuose buvo susirinkę Lietuvos spaustuvininkai, leidėjai, periodinių leidinių redaktoriai ir žurnalistai, istorikai, kultūros, meno, politikos veikėjai.