<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-mečio 
renginių minėjimo programa

LEIDYBA

 

Programa

Jubiliejinio plakato fragmentasSutrumpinimai:
KRPD – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
LII – Lietuvos istorijos institutas
LKF – Lietuvos kultūros fondas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKLMS – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LNB – Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LRKM – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
LRŠMM – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
V. – Vilnius
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VU – Vilniaus universitetas
Programa
Sumanymo kuratorius (Komisijos narys)
Sumanymą įgyvendina
Terminas ir vieta
V.1 Nauja leidyba
1. Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo (1863-1904 m.) dokumentai 
A. Tyla LII (A. Nikžentaitis), leidykla „Valstybės žinios“ 2 tomai
1.1 Didžiosios knygnešių bylos - LII, leidykla „Valstybės žinios“ -
2. Vincas Kudirka. Literatūros rodyklė.
 
D. Kaunas Mokslų akademijos biblioteka (J. Marcinkevičius), leidykla „Valstybės žinios“ -
3. Lietuvių raštijos slapyvardžiai. Sąvadas iki 1990 metų. 
R. Varnienė LNB, leidykla „Valstybės žinios“  2004 m. balandis
4. Lietuvių kalbos istorija (albumas lietuvių ir anglų kalbomis) 
J. Zabarskaitė LKI, leidykla „Valstybės žinios“  Pristatymas 2004 m. gruodžio mėn. 
5. Tarptautinės mokslinės konferencijos (II.1) „Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo“ straipsnių (pranešimų) rinkinys  
D. Staliūnas Leidykla „Valstybės žinios“  2004 m. gegužė
6. Tarptautinės mokslinės konferencijos (II.2) iliustruotas straipsnių rinkinys
A. Nugaraitė  Leidykla „Valstybės žinios“  2004 m. gruodis
7. Mokslinės konferencijos „Keturi lietuviškos spaudos draudimo dešimtmečiai Panevėžio krašte (1864-1904)“ (žr. III.2.2) straipsnių rinkinys
- Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka  -
8. Akademinės „Naujų skaitymų" konferencijos iliustruotas leidinys (žr.III.3.3.2) 
A.Vaišnys VU ir "Valstybės Žinios" -
9. Mokomoji knyga / enciklopedija mokiniams „Lietuvių kalbos istorija“( knyga ir CD)
Ž. Bandorienė, J. Zabarskaitė  LKLMS, LKI, leidykla „Valstybės žinios“ -
10. Jurgio Pabrėžos rankraščio „Tayslós augimyynis kóremy taalpynas augimys“ publikavimas
 
J. Zabarskaitė LKI, LNB, Lietuvos botanikos institutas, leidykla „Valstybės žinios“ -
11. Povilas Višinskis. Antropologinė žemaičių charakteristika 
A. Kalėda LTTI, leidykla „Valstybės žinios“ -
12. Varniai ikonografijoje. Albumas
 
- Žemaičių vyskupystės muziejus -
13. Povilas Januševičius. Dienoraštis
 
J. Zabarskaitė LKI, LII (Žaldauskaitė), leidykla „Valstybės žinios“ -
14. Albumas „Knygnešių memorialinės vietos 1983 m. minint „Aušros 100-ąsias metines“
G. Ilgūnas  Rengia G. Ilgūnas, leidykla „Valstybės žinios“ -
15. Jono Basanavičiaus bibliotekos katalogas 
A. Kalėda LLTI, leidykla „Valstybės žinios“   (rengiamas)
16. Stanislovo Didžiulio biblioteka. Katalogas 
D. Kaunas Rengia Kauno Technologijos universiteto biblioteka (N. Lietuvninkaitė, G. Duobinienė) -
17. Plakatas 100-mečiui paminėti  
Komisijos sekretorius Leidykla „Valstybės žinios“ Platinti nuo 2003 m. pab.
18. Plakatas ir bukletai nacionalinei parodai „Spaudos draudimo laikų dokumentai ir leidiniai“
R. Varnienė  LNB -
19. Vokų ir pašto ženklų serija 
Komisijos sekretorius „Lietuvos paštas“ Konkursas
20. Maironio eilėmis sukurtų dainų kompaktinė plokštelė
Komisijos sekretorius D. Sadauskas -
21. Juozas Keliuotis. Atsiminimai apie žymiausius Lietuvos kultūros žmones Komisijos sekretorius VU, leidykla „Valstybės žinios“ Neskelbtas rankraštis
22. Kronikinis leidinys  apie programą ir minėjimą:
a) programos sąvadas,
b) CD (suvenyras),
c) skelbimai apie programą spaudoje
- Leidykla „Valstybės žinios“ -

V.2 Tęstinė leidyba ir parengti sumanymai

1. Žinynas apie Lietuvos knygnešius ir daraktorius
I. Kubilienė, D. Kaunas I LKF (autorius B. Kaluškevičius) (baigiamas rengti)
2. Kalba - valstybės sargas. Lietuvių literatūros teminė antologija
Just. Marcinkevičius  Lietuvos rašytojų sąjunga (V. Sventickas) -
3. Petras Vileišis. Rinktiniai raštai
A. Kalėda  LLTI -
4. Motiejus Valančius. Raštai. T. 2 
A. Kalėda LLTI -
5. Juozas Tumas-Vaižgantas. Raštai. T. 15 
A. Kalėda LLTI -
6. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka. T. 15 
A. Kalėda LLTI -
7. Straipsnių rinkinys „Žodžio laisvė“  
A. Kalėda  LTTI (rengiamas)
8. Jubiliejinės parodos „Lietuviškos spaudos kelias. 1864-1904 metai“ katalogas
- VU bibliotekos direktorė B. Butkevičienė -
9. Lietuviškų kontrafakcinių leidinių bibliografija (1864-1904 m.)
- VU bibliotekos direktorė B. Butkevičienė -
10. „Spaudą atgavus.Vilniaus žinios“. Faksimilinis leidinys ir CD (1904 m., 1-19 nr.)
- VU bibliotekos direktorė B. Butkevičienė -
11. „Tėvynės Sargas“. Faksimilinis leidinys ir CD 
A. Nugaraitė VU Žurnalistikos institutas -
12. Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikotarpio pasipriešinimo dainos 
A. Kalėda LLTI  (rengiamas)
13. Lietuvių liaudies dainų antologija (anglų kalba)
A. Kalėda  LLTI -
14. Aloyzas Vidugiris. Zietelos šnekta
J. Zabarskaitė  LKI -
15. Aloyzas Vidugiris. Dieveniškių tarmių žodynas
- LKI -
16. „Švietė uždrausta raidė“; 100 posmų po šimtmečio
I. Kubilienė  N. Petraitytė, A. Sušinskas, leidykla „Valstybės žinios“,  VŽ (parengtas)
17. Knygelė apie knygnešius anglų kalba 
I. Kubilienė LKF -
18. Atminimo atvirukai apie knygnešius
I. Kubilienė  LKF, leidykla „Atmintis“ -
19. Mokslinio žurnalo „Informacijos mokslai“ specialus numeris
D. Kaunas  VU -
20. Mokslinio žurnalo „Knygotyra“ specialus numeris 
D. Kaunas VU -
21. laikraščio „Literatūra ir menas“ specialus numeris Komisijos sekretorius K. Platelis 2004 m. kovo 12 d.