<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-mečio 
renginių minėjimo programa

II. TARPTAUTINIAI RENGINIAI

 

Programa

Jubiliejinio plakato fragmentasSutrumpinimai:
KRPD – Kurtuvėnų regioninio parko direkcija
LII – Lietuvos istorijos institutas
LKF – Lietuvos kultūros fondas
LKI – Lietuvių kalbos institutas
LKLMS – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LNB – Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LRKM – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
LRŠMM – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
V. – Vilnius
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
VLKK – Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VU – Vilniaus universitetas
Programa
Sumanymo kuratorius (Komisijos narys)
Sumanymą įgyvendina
Terminas ir vieta
1. Tarptautinė mokslinė konferencija „Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo“  D. Staliūnas  LII, LKI, LLTI 2004 m. gegužės 27–29 d., Šiaulių universiteto centrinių rūmų salė
2. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuviškos knygos ir viešo žodžio kultūra: nuo draudimo iki demokratijos ramsčio“  D. Kaunas, 
A. Nugaraitė
 VU, Komisija 2004 m. lapkričio 18–19 d.,
VU Senato salė
3. Tarptautinė mokslinė konferencija „Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje“  Komisijos sekretorius Klaipėdos universitetas (A. Žalys). 2004 m. lapkričio 12–13 d., Šiaulių universitetas
4. Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuviškos raštijos istorinis kelias“ I. Kubilienė LR ambasados Rusijos federacijoje Jurgio Baltrušaičio namai, LKI, Lietuvos institutas, Sankt-Peterburgo valstybinis universitetas, Rusijos mokslų akademijos Slavistikos visuotinės istorijos institutai 2004 m. lapkričio 4–5 d. Jurgio Baltrušaičio namai, Maskva)
5. Užsienio lietuvių (moksleivių) konkursas „Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš“ I. Smetonienė Kalbos draugija  -
6. Renginiai Šiaurės Amerikos lietuvių bendruomenėse (JAV, Kanadoje)
Komisijos sekretorius  Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos kultūros komisijos pirmininkė R. Kurienė, koordinatorė R. Narušienė (JAV lietuvių bendruomenė)  -
7. Mažoji Lietuva: knygnešių atmintinos vietos 
Komisijos sekretorius K. Donelaičio draugija (St. Lukoševičius) -
8. Seminaras Lenkijos ir Baltarusijos lietuvių bendruomenėse
A. Kalėda, J. Zabarskaitė  LLTI, LKI, tautinių mažumų ir išeivijos departamentas Punskas, Gervėčiai
9. Paroda (kilnojamoji). Spaudos draudimo laikų dokumentai ir leidiniai (žr. III. 1.4) 2004 m. gegužės 7 d., LNB parodų salė