<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Žemaičių vyskupystės muziejus 

 

 

Adresas:
S. Daukanto g. 6, LT-5633 Varniai
Tel./faksas +370 444 47455; faksas +370 41 595278;
Mob. +370 87 20198.
El. p.
ai@varniai-museum.lt
http://www.varniai-museum.lt

Žemaičių Vyskupystės muziejus įkurtas 1999 m. vėlyvojo baroko pastate, buvusiuose Varnių Žemaičių kunigų seminarijos rūmuose, pastatytuose 1770 metais vyskupo Jono Dominyko Lopacinskio pastangomis. Per šį laiką daug kartų keitėsi rūmų paskirtis ir šeimininkai, ypač per sovietmetį jie buvo smarkiai nugyventi. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, buvo suvoktas kultūrinis Žemaičių kunigų seminarijos vaidmuo, todėl imtas restauruoti pastatas, pradėta svarstyti jo panaudojimas. 1991–1995 m. buvo atstatytas varpinės bokštas (nudegęs 1785 m.), pirminė stogo konstrukcija. Šiuo metu pastatas restauruojamas toliau, o Muziejus jau veikia dar nebaigtame restauruoti pietų fligelyje.

Muziejaus misija
Žemaičių vyskupystės muziejus yra pastovi ir atvira kultūriniam bendradarbiavimui su visuomene kultūros įstaiga, kurios vaidmuo šiandien yra pristatyti istorinės Žemaičių vyskupystės paveldą, išryškinti jos savitumus, skleisti ir puoselėti aktualias ir artimas Europos krikščioniškąsias ir kultūros vertybes Lietuvoje.
Muziejus veikia kaip kultūrinių idėjų, iniciatyvų ir investicijų šaltinis, kuris atrenka, parengia, randa finansavimą ir įgyvendina su Muziejaus tikslais susijusius projektus.
Pagrindinis uždavinys - Žemaičių vyskupystės istorijos ir dailės palikimo registravimas, kaupimas, tyrimas ir propagavimas, palaikant ir puoselėjant žmogaus religinę, kultūrinę bei istorinę sąmonę.
Išsamiau adresu:  http://www.varniai-museum.lt/

Žemaičių vyskupystės muziejaus renginiai ir programos, skirtos Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmečiui paminėti Varniuose 
 
1. Konferencija „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui: Europa Žemaitijoje“. Trys posėdžiai po du pranešimus, diskusijos bei kiti lydintys renginiai – pristatymas, spektaklis ir koncertas
Žemaičių vyskupystės muziejus
Pirmasis posėdis – 2004 m. birželio 4 d.;
Antrasis posėdis – 2004 m. birželio 18 d.;
Trečiasis posėdis – 2004 m. birželio 28 d.
2. Paroda „Draudžiamoji spauda“ (iš muziejaus retųjų spaudinių kolekcijos)
Žemaičių vyskupystės muziejus
3. Spektaklis „Kilkime ir aukime”, skirtas Varniuose dirbusiems dvasininkams ir rašytojams A. Vienažindžiui ir J. Lindei-Dobilui. Pasvalio krašto muziejaus teatras
Varnių kultūros centras, 2004 m. birželio 18 d. 
4. Lietuviškos dainuojamosios poezijos vakaras Varniuose (Varnių seminaristų A. Strazdo, A. Baranausko, A. Vienažindžio giesmių ir dainų koncertas) 
Varnių katedra
5. Kompaktinės plokštelės „Varnių ir Lietuvos Didysis“ (apie M. Valančių, Lietuvos kultūros istorijos ir katalikų Bažnyčios kontekste) ir Europa Žemaitijoje” (Žemaitijos europėjimo raida) pristatymas visuomenei
Žemaičių vyskupystės muziejus
2004 m. birželio 28 d.
6. Svetainė http://www.varniai-museum.lt išplėtimas (leidinio versijų užsienio kalbomis sukūrimas) 2003-2004 metai
7. Varnių kultūros paveldo ekspozicija (multimedinis  pristatymas)             Parlamento galerija
2004 m. gegužės mėnuo
8. Žemaičių vyskupystės muziejaus dalies patalpų restauravimas ir visiškas pritaikymas muziejui (Seminarų salės, trijų salių ekspozicijoms įrengimas bei istorinio koridoriaus atkūrimas) Iki 2004 m. pabaigos
9. Varniai ikonografijoje. Albumas  

Muziejaus spaudinių rinkinys
Išsamiau adresu: http://www.varniai-museum.lt/rinkiniai.php#d

Žemaičių vyskupystės muziejaus informacija
Nuotrauka iš Žemaičių vyskupystės muziejaus rinkinių