Spauda

 
   
 

Naujausios knygos apie knygnešius, lietuviškos spaudos atgavimą

Naudingi straipsniai internete apie Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą ir lietuviškos spaudos atgavimą:

„GERBKIME ŽODĮ“ http://ualgiman.tinklapis.lt

Draudimo motyvai

Draudimo iniciatoriai

Mokyklų reformų vaidmuo

Pirmieji nurodymai

Draudimo griežtinimas

Draudimo įforminimas

Caro pritarimas

Gotiško raidyno uždraudimas

Knygų naikinimas

Mokslininkų privilegija

Draudimo nušvietimas periodikoje

Legalizavimo pastangos

Leidyba

Knygnešiai

Rusijos ir Prūsijos valdžios sandėris

Spaudos atgavimas

„LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI“ http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/

„MOKSLO LIETUVA“ http://ml.lms.lt

„LENKIJOS LIETUVIŲ INTERNETINIS PUSLAPIS“ http://www.punskas.pl/

Naujienos

Lietuvių periodinės spaudos raida

Spaudos draudimo laikotarpio periodiniai leidiniai

Lietuviškų knygų leidybos apžvalga (skyrius parengtas pagal Viliaus Užtupo straipsnį „Knygų leidybos apžvalga”, išspausdintą „Žurnalisto žinyne”. Vilnius, 1992, p.  129-150)

Lietuvos bibliofilų ir Lietuvos knygnešio draugijos leidiniai 

Knygos

Parodos

NUORODOS:

Skaitmeniniai leidiniai Internete 

Spaudos leidiniai Internete

Bibliotekos

Leidyklos